Tag Archives: ויזת עבודה לארה”ב

ויזת עבודה בארה”ב

ויזת H2B מאפשרת עבודה בארה"ב באופן חוקי. ויזת זו מאפשרת עבודה בתאריכים ספציפיים בלבד- מ-1 באוקטובר עד ה-31 בינואר. הוצאת ויזת עבודה בארה"ב תלויה בעיקר במעסיקים ולא המועסקים. מידיי שנה מקבלות חברות שונות בארה"ב שהוכיחו כי הן פועלות באופן חוקי, המשלמות מיסים וביטוח בזמן, ובעלות רישיון עסק מקבלות מספר מסוים של הקצאות מרשויות ההגירה המאפשרות…
קרא עוד