Tag Archives: ויזה לאוסטרליה

לעבוד באוסטרליה עם ויזת Working Holyday Visa

בשנים האחרונות עבודה באוסטרליה באופן לא חוקי היא מסוכנת מאד וניכר כי יותר מ-50% מהעובדים הבורחים לעבוד באוסטרליה שלא כחוק נתפסים. רשויות ההגירה באוסטרליה רואות בעין מאד לא יפה עבירה על החוק מסוג זה ולעתים בוחרות לגרש את העובד הזר מגבולות המדינה לאלתר. מלבד זאת העובדה שכרטיס טיסה לאוסטרליה הוא יקר ורמת המחיה שם היא…
קרא עוד